• 545
    0

    در این دنیای عجیب و غریب از دیدن خیلی از چیزها هاج و واج می شوی این هم گوشه‌ای از آن اطلاعات عجیب. در این دنیای سرشار از شگفتی نمیشه‌ خیلی از چیزها را باور نکنی . یک سوسک حمام می‌تواند ۹ روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد. یک کوروکودیل نمی‌تواند ...