تماس با ما

آدرس :

خیابان مشتاق سوم جنب بیمارستان چمران پژوهشکده قلب وعروق طبقه اول

شماره تماس:

031-36115130

فاکس:

031-36115303

تماس با مدیر عامل 09131153261

تلگرام :

doostaneghalb@

ایمیل :doostaneghalb@gmail.com

 سایت :WWW.DOOSTANEGHALB.IR

 06152424513